24.7

 

 

ไม่อนุญาตให้อ่นไดอารี่

<< ควาย 7 เขา (และเรา 5 คน)NY, Empire State of Mind >>

 

 

 

 

 

Posted on Fri 17 Sep 2010 12:46

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาหารขยะกับน้องฝ้ายผู้หิวโหย
Burn out
Get stuck in NY on lazy Sunday
An hour by car from NY
NY, Empire State of Mind
24.7
ควาย 7 เขา (และเรา 5 คน)
After You with my brother
"HBD ภัทร" 15 หยกๆ 16 หย่อนๆ
ไม่อยากห่างหาย
happy family circus